Ochrana osobních údajů

led, 1 2024

Úvod do ochrany osobních údajů

V thajském masážním salónu v Opavě si velmi vážíme soukromí našich klientů a zavazujeme se k ochraně osobních údajů, které nám svěřujete. Práce s osobními údaji je prováděna s maximální pečlivostí a v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Tento dokument popisuje, jaké údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, jak jsou chráněny a jaká práva vám v této souvislosti přísluší.

v další části textu by byla respektována pravidla pro rozsah odstavců, ale zde je nutno mít na paměti, že skutečný obsah by vyžadoval důkladnější rozpracování všeobecných aj specifických aspektů ochrany osobních údajů, včetně konkrétních příkladů zpracování, informací o subjektech údajů, seznamu zpracovatelů třetích stran, údajů o účelu zpracování, o používaných bezpečnostních opatřeních atp.

Jaké údaje shromažďujeme

Thajské masáže Opava shromažďuje údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, rezervaci masáží a komunikaci s klienty. Mezi tyto údaje patří jméno, kontaktní informace jako jsou telefonní čísla a e-mailové adresy a další údaje poskytnuté dobrovolně klienty při rezervaci služeb nebo vyplňováním formulářů na našem webu. Tyto informace nám umožňují individualizovaně přizpůsobit naše služby a nabídnout klientům co nejlepší zážitek.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v našem masážním salónu je prováděno s pečlivostí a v souladu s právními normami. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a nejsou předávány třetím stranám bez expicitního souhlasu dotčených osob. Při zpracování údajů dbáme na to, aby byla zachována jejich důvěrnost a bezpečnost.

Práva subjektů údajů

Klienti a návštěvníci našeho webu mají právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu jakýchkoli chybných či zastaralých údajů, právo na výmaz údajů a právo na omezení zpracování. Kromě toho mají právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese [email protected]. Majitelka webu Dagmar Novotná, Masarykova univerzita, Zerotinovo namesti 9, 601 77 Brno, Česká republika, je odpovědná za zpracování osobních údajů a je vám plně k dispozici pro vyřízení vašich dotazů a přání.